قوانین بازی

قوانین بازی اسکواش

همانطور که می دانید بازی اسکواش بازی دو نفره است ولی در این روزها اسکواش چهار نفره هم داریم با این تفاوت که که Court  چهار نفره حدود 1/20 متر عریض تر از Court دو نفره است و فوق دیگر آن در زدن سرویس است که مثل تنیس سرویس زننده می تواند در صورت ارتکاب اولین خطا سرویس را برای بار دوم بزند .

بازی خانم ها دو گیم از 3 گیم است و یازی آقایان 3 گیم از 5 گیم است که اصطلاحاً اولی را the best of three و دومی را the best of five  می گویند .

Knock up or warm up  : قبل از شروع بازی دو بازیکن 5 دقیقه وقت برای گرم کردن خودشان دارند . در یک بازی سازمان یافته Referee معمولاً 5 دقیقه وقت برای گرم کردن بازیکنان در نظر می گیرند.

گاهی اوقات یکی از بازیکنان اصرار دارد بتنهایی خود را گرم کند . در این مواقع Referee با چرخاندن سکه ، اولین کسی را که باید از Court برای گرم کردن خود استفاده کند معلوم می نماید ، که البته اولین نفر 3/5 دقیقه و دومین نفر 2/5 فرصت برای گرم کردن خود دارند .

همانطور که می دانیم قبل از شروع بازی بوسیله Marker  معرفی می گردند .  راکت ، توپ ، لباس بازیکنان ، و Court  بوسیله Referee بررسی می شود و بعد با انداختن سکه یا چرخاندن گریپ راکت زننده سرویس مشخص شده و اعلام Time  و service می شود .

انتخاب سرویس باکس در موقع زدن اولین سرویس در اختیار زننده سرویس است . اگر اولین امتیاز را گرفت بطور اجبار جای سرویس عوض می گردد . بازیکنی که زودتر به امتیاز 9 رسید گیم را برده است امروزه آقایان تا امتیاز 15 هم بازی می کنند .

البته لازم به یادآوری است که بازی British open هم برای بانوان و هم برای مردان تا امتیاز 9 می باشد . در موقع شمارش امتیاز زننده سرویس اول گفته می شود . بازیکنی که امتیاز نگرفته است با گفتن love  یا o  امتیاز او اعلام می شود . اگر هر دو بازیکن امتیاز مساوی داشته باشند اصطلاحاً All  می گویند .

بطور مثال : وقتی دو بازیکن امتیاز 2 داشته باشند TWO all گفته می شود .

وقتی دو حریف در امتیاز 8 برابر باشند ( در بازی 9 تایی ) MARKER از Reciever  می پرسد  no set  یا  set two  زننده سرویس اختیاردارد با گفتن set two  بازی را تا امتیاز 10 ادامه دهد و با گفتن no set  بازی را در امتیاز 9 تمام کند وقتی Reciever  عقیده اش را اعلان کرد MARKER  نظر او را بلند اعلام می کند با گفتن Set two eight all و  game ball اولین بازیکنی که به امتیاز 9 برسد برنده محسوب می شود . در اسکواش بازیکنی که زننده سرویس است اگر رالی را بنفع خود تمام کند امتیاز سرویس زدن با خواهد بود .

بطور کلی طریقه شمردن امتیازات تقریباً مثل رشته والیبال است

/ 0 نظر / 528 بازدید