قوانین بازی

قوانين بازي اسكواش

همانطور كه مي دانيد بازي اسكواش بازي دو نفره است ولي در اين روزها اسكواش چهار نفره هم داريم با اين تفاوت كه كه Court  چهار نفره حدود 1/20 متر عريض تر از Court دو نفره است و فوق ديگر آن در زدن سرويس است كه مثل تنيس سرويس زننده مي تواند در صورت ارتكاب اولين خطا سرويس را براي بار دوم بزند .

بازي خانم ها دو گيم از 3 گيم است و يازي آقايان 3 گيم از 5 گيم است كه اصطلاحاً اولي را the best of three و دومي را the best of five  مي گويند .

Knock up or warm up  : قبل از شروع بازي دو بازيكن 5 دقيقه وقت براي گرم كردن خودشان دارند . در يك بازي سازمان يافته Referee معمولاً 5 دقيقه وقت براي گرم كردن بازيكنان در نظر مي گيرند.

گاهي اوقات يكي از بازيكنان اصرار دارد بتنهايي خود را گرم كند . در اين مواقع Referee با چرخاندن سكه ، اولين كسي را كه بايد از Court براي گرم كردن خود استفاده كند معلوم مي نمايد ، كه البته اولين نفر 3/5 دقيقه و دومين نفر 2/5 فرصت براي گرم كردن خود دارند .

همانطور كه مي دانيم قبل از شروع بازي بوسيله Marker  معرفي مي گردند .  راكت ، توپ ، لباس بازيكنان ، و Court  بوسيله Referee بررسي مي شود و بعد با انداختن سكه يا چرخاندن گريپ راكت زننده سرويس مشخص شده و اعلام Time  و service مي شود .

انتخاب سرويس باكس در موقع زدن اولين سرويس در اختيار زننده سرويس است . اگر اولين امتياز را گرفت بطور اجبار جاي سرويس عوض مي گردد . بازيكني كه زودتر به امتياز 9 رسيد گيم را برده است امروزه آقايان تا امتياز 15 هم بازي مي كنند .

البته لازم به يادآوري است كه بازي British open هم براي بانوان و هم براي مردان تا امتياز 9 مي باشد . در موقع شمارش امتياز زننده سرويس اول گفته مي شود . بازيكني كه امتياز نگرفته است با گفتن love  يا o  امتياز او اعلام مي شود . اگر هر دو بازيكن امتياز مساوي داشته باشند اصطلاحاً All  مي گويند .

بطور مثال : وقتي دو بازيكن امتياز 2 داشته باشند TWO all گفته مي شود .

وقتي دو حريف در امتياز 8 برابر باشند ( در بازي 9 تايي ) MARKER از Reciever  مي پرسد  no set  يا  set two  زننده سرويس اختياردارد با گفتن set two  بازي را تا امتياز 10 ادامه دهد و با گفتن no set  بازي را در امتياز 9 تمام كند وقتي Reciever  عقيده اش را اعلان كرد MARKER  نظر او را بلند اعلام مي كند با گفتن Set two eight all و  game ball اولين بازيكني كه به امتياز 9 برسد برنده محسوب مي شود . در اسكواش بازيكني كه زننده سرويس است اگر رالي را بنفع خود تمام كند امتياز سرويس زدن با خواهد بود .

بطور كلي طريقه شمردن امتيازات تقريباً مثل رشته واليبال است

/ 0 نظر / 12 بازدید